Chelatietherapie

Wat is chelatietherapie?

Chelatietherapie is een infuustherapie voor patienten met hart- en vaataandoeningen, even effectief, sneller en beter betaalbaar dan voorheen.

Sinds de jaren '80 geef ik chelatietherapie, een behandeling die bestaat uit een serie infusen (gewoonlijk 20 tot 30, wekelijks) gevolgd door onderhouds-sessies eens per 2 a 3 maanden.

De redenen waarom men voor chelatietherapie kiest zijn onder andere:

 • etalagebenen
 • angina pectoris
 • na hersenbloeding (ook beroerte of CVA/TIA genoemd)
 • voorafgaand aan of na een dotterbehandeling op bypass-operatie
 • verhoogd cholesterol
 • preventief, bijvoorbeeld wanneer men een verhoogd risico loopt op een hart- en vaataandoeningen.


Wilt u meer informatie over Chelatietherapie, of een afspraak maken? Neem dan contact op.

Over het hoe en waarom van chelatietherapie kunt u lezen op www.chelatie.nl; dit is een site van de kliniek van collega van Schweden in Bilthoven.

Hoe en waarom van chelatietherapie

De werkzame stoffen in het chelatie-infuus zijn EDTA, Vitamine C en Magnesium; daarnaast nog vitamine B-complex.
Het EDTA , EthyleenDiamineTetraAcetaat, is het eigenlijke chelerende middel.
Het proces van chelatie is een biochemische reactie , waarbij een positief geladen deeltje, zoals in dit geval een metaal- of calcium-ion door een ringvormige structuur wordt gebonden. Deze ring is het chelatiemiddel EDTA.
De binding met het metaal en/of calcium is dermate sterk dat deze niet meer verbroken wordt en dit complex wordt door de nieren uitgescheiden en dus via de urine afgevoerd.
Nu blijkt EDTA een grote voorkeur te hebben voor zware metalen zoals lood, cadmium, aluminium en kwik en voor het geioniseerd calcium uit de vaatwand en bloedplaatjes.
Verwijderen van zware metalen en de overmaat aan calcium (wat min of meer vervangen wordt door magnesium) heeft voor de doorbloeding bijzonder gunstige effecten, zoals:

 • verbetering van de calcium-magnesiumbalans leidt tot relaxatie van de vaatwand,
 • minder kleverige bloedplaatjes, een betere bloeddruk en rustiger hartslag;minder zware metalen betekent minder vrije radicalen, daardoor afname van de zgn. oxidatieve druk en minder oxidatie van het LDL-cholesterol
 • betere regulatie van het bijschildklierhormoon.


Reeds 25 jaar heeft de chelatietherapie in Nederland zich bewezen als een effectieve en veilige therapie. 

De duur van een chelatie-infuus is gewoonlijk 3 uur. Dit kost € 130.
In sommige gevallen is een korter infuus afdoende; dan duurt de sessie 1 1/2 uur en dit kost € 100 per infuus.
Dit kleinere infuus bevat minder vloeistof, maar is even effectief.
De keus voor een "groot" of "klein" infuus ligt bij de arts en wordt gemaakt op basis van uw klachten en voorgeschiedenis.

Dit nieuwe protocol is gebaseerd op het werk van de Braziliaanse chelatiearts E. Olzewer, die in zijn kliniek in Sao Paulo een kleine drieduizend patienten op deze manier heeft behandeld en kwam tot de volgende resultaten:

 • 93,5% waarneembare tot goede verbetering bij patienten met vernauwing van kransslagaderen.
 • 98,6 % waarneembare tot goede verbetering bij slagadervernauwing in de benen.
 • 54% waarneembare tot goede verbetering bij vaatvernauwing en andere degeneratieve ziekten in de hersenen.


Aangezien deze resultaten volkomen vergelijkbaar zijn met de traditionele behandeling heb ook ik besloten voortaan de verkorte versie aan te bieden!

Alvorens men met de therapie kan beginnen , doe ik eerst een vooronderzoek, bestaande uit anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratorium-tests, zoals bloedonderzoek.
Het is uiteraard belangrijk alle risicofactoren van hart/vaatziekten te kennen.
Aanvullende orthomoleculaire behandeling kan meehelpen deze factoren (zoals Lipoproteine (a), homocysteine en triglyceriden) te neutraliseren.

Plaquex

Alleen bij sterk verminderde nierfunctie is de EDTAbehandeling niet mogelijk.
In dat geval kan men met een ander middel behandeld worden, wat vergelijkbare resultaten heeft als chelatietherapie: Plaquex (ook Lipoplaque genoemd).
Een Plaquex-infuus bevat zgn. essentiele phospholipiden; dit zijn dezelfde vetten die in alle celmembranen en vaatwanden voorkomen.
Hierdoor verbetert de vetstofwisseling , het cholesterol- en triglyceriden-niveau normaliseert en de vetafzettingen (plaques) in de vaatwanden nemen af! Ook deze behandeling vergt 1 1/2 uur.

Copyright © 2010-2024 Natuurarts Praktijk Zutphen | Ontworpen door WebdesignIdee